หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 25 งาน

1. ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงเครื่ืองจักร, ช่าง Boiler

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. P.M. (Preventive Maintenance , M/C )
2. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system)
3. ค
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 15
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Purchasing Officer

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

- ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในใบขอสั่งซื้อ (PR) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับ วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าครองชีพ
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. R&D Supervisor(Europe)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

-Closely works with the Head of Sales on the activities related to products of assigned customers.
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าครองชีพ
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. R&D Supervisor (Asia Market)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

- ทำงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขาย-เอเชียเกี่ยวกับวันกิจกรรมด้านการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์จากที่ได้รั วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. หัวหน้างานอนามัย (Hygiene Supervisor)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิต
2.จัดทำและดูแล Cleaning and Sanitation Program
3.จัดทำและ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Accounting Officer / สำนักงานใหญ่ (ซ.ลาดพร้าว71 กรุงเทพ)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1.ตรวจเช็คเอกสารประกอบการทำจ่าย , ตรวจสอบใบกำกับภาษี
2.วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Engineering Supervisor (เครื่องทำความเย็น, Utility & Wastewater treatment system)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

ดูแลงานด้าน Utility

- ระบบบำบัดน้ำเสิย

- การผลิตน้ำประปา น้ำ RO น้ำ Soft

- ระบบเครื่องทำควา
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอ.องครักษ์)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. ควบคุมการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้
2. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและอบรมให้ปฎิบัติงานไ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Production Supervisor / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1) ควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต
2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Welfare & Group HR Auditor Supervisor

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1) Responsible for daily payroll audit.
2) Manage for welfare function of monthly employees / Group
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. IT Technician

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

Mainly Responsible for the smooth running of computer systems and ensuring users get maximum benefit วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

- Safety training and document control
- New comer worker
- Refresh training
- Inhouse training c
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Engineering Supervisor(PM&Project)(ประจำโรงงานองครักษ์)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

- วางแผนบริหารจัดการ PM เครื่องจักรประจำวัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
- บริหารงาน Project ที่ได้รับมอบห
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Outside Loading Operator

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

- ควบคุมการจัดส่งสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบ Stock สินค้า
- ติ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1.วางแผนบริหารจัดการ Maintenance เครื่องจักรในสายการผลิต/อาคาร-บริเวณที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
2.ว
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1.จัดทำรายงานแสดงต้นทุนขายของสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งคำนวณกำไรจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของสินค้าแต่ละช วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. สัตวบาล (Team Leader)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

ดูแลควบคุมขบวนการผลิตลูกไก่
ดูแลเรื่องการสุขาภิบาลภายในโรงฟัก
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตู้ฟักแ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. ควบคุมดูแลงานนักการให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดในโรงงาน
2. ควบคุมดูแลการจัดการขยะภายในโรงงานแล
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1.ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย
2. วางแผนการทำงานของพนักงานในแผนก และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ่ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Foreman Workshop ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. งานซ่อม-สร้างทุกชนิด ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. วางแผนและ ควบคุมการทำงานให้สำเร็จ
3. ประสานงานกับแผ
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ(T/R, ER & Welfare Supervisor)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1.Control over the labor business coordinating activities.Both internally and externally.
2.The wel
วันที่ 10 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าแผนกธุรการ (Admin Supervisor)

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. ควบคุมงานด้านความสะอาด
2. ควบคุมงานด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
3. ควบคุมโรงอาหาร
4. ควบคุมดูแล
วันที่ 10 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Junior Lawyer / สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 กรุงเทพ

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. Carrying out legal research
To research for finding out preceding cases relevant to a case, rele
วันที่ 10 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. บริหารด้านวิชาการ(จุลชีววิทยา) ในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใน
วันที่ 10 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1. ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
2. วางแผนการทำงานและก
วันที่ 10 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
จังหวัด นครนายก

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี